Krótka Historia Brzozowic - Kamienia - Dzielnicy Piekar Śląskich

       BRZOZOWICE - do Piekar zostały przyłączone w 1975 roku. Powierzchnia wraz z Kamieniem to 565 ha. Liczba mieszkańców ok. 2058. Pierwsze wzmianki o osadzie położonej nad rzeką BRYNICĄ są datowane na wiek XIII. W XVI wieku w Brzozowicach były 44 szyby kopalń rud. W XVIII wieku istniał tu piec do odlewania żelaza sztabowego. Szybki rozwój osady datuje się dopiero od wieku XIX. W latach 1857 - 1934 czynna była kopalnia rud cynku "Cecylia" - własność Śląskich Kopalń i Cynkowni wydobywająca złoża kruszcu zalegającego tylko 100 m. pod powierzchnią ziemi.

      Kopalnia "Brzozowice", własność S.A. "Giesche", wydobywała zaś galman, blendę i rudę ołowiu, także zalegające 100 metrów pod powierzchnią ziemi. Do końca XIX wieku Brzozowice były małą wsią na obszarze dworskim, który należał do S.A. "Giesche". We wsi znajdowała się tylko jedna ulica - Piekarska, zwana starą wsią. Wraz z rozwojem górnictwa Brzozowice nabrały charakteru osady przemysłowo - rolniczej. Szkołę ludową zbudowano tu w roku 1896. W 1912 roku utworzono w Brzozowicach chór "Polonia"; jego prezesem został Konstanty Prochacki. Po przyłączeniu osady do Polski i likwidacji powiatu bytomskiego w roku 1922, wieś znalazła się w powiecie świętochłowickim. W 1933 roku Brzozowice i Kamień połączono w jedna gminę pod nazwą BRZOZOWICE KAMIEŃ. W latach 1927 - 1990 istniała tu huta "Krystyn". Inna nazwa to "Waryński" Na początku II wojny światowej - 6 września 1939 roku - przed ratuszem zostali rozstrzelani: Emil Mutwil, Paweł Ogaza, i Jan Remarczyk. Od 1939 roku Brzozowice Kamień należały do powiatu tarnogórskiego (z wyłączeniem okresu II wojny światowej). W dniu 18 listopada 1941 roku we wsi odbyła się egzekucja harcerzy - gestapo powiesiło: Józefa Hadasia, Huberta Hatko i Teodora Tomę. W 1947 roku wieś BRZOZOWICE KAMIEŃ uznano za gminę o charakterze miejskim, w 1954 roku utworzono z niej osiedle, a w 1962 roku otrzymała prawa miejskie.
   KAMIEŃ - W granicach miasta Piekar Śląskich znajduje się od roku 1975. Z Brzozowicami zajmuje powierzchnię 565 ha, oraz liczy 10927 mieszkańców. Do Kamienia należą dwa osiedla mieszkaniowe: "Powstańców Śląskich" i "Andaluzja", zbudowane w drugiej połowie XX wieku. Pierwsza wzmianka o istnieniu osady Kamień pochodzi z 1277 roku; utworzono wówczas parafię rzymskokatolicką p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, odłączając ją od parafii św. Małgorzaty w Bytomiu. W latach 60. XIII wieku zbudowano w Kamieniu kościół, wspomniany przez Długosza "Ecc-lesia murata". Przypuszcza się, że kościół ten zbudował rycerz Emmeram Kołda herbu Oksza, ojciec zasłużonego dla kościoła biskupa Krakowa i Wrocławia biskupa Nankera. Parafię w Kamieniu erygowano 4 października 1277 roku. Obecny kościół został zbudowany w roku 1899. W latach 1908 - 1911 zbudowano Kopalnię Węgla Kamiennego "Andaluzja" - działającą do dziś. W Kamieniu znajduje się również fragment szlaku turystycznego. Jest to Szlak Historii Górnictwa Górnego Śląska - ciągnie się od "Rozalii" - Dąbrówka Wielka - Dołki - Kamień (długość 7,5 km.). Zaprojektował go inż. Henryk Stasiński (działacz PTTK). Atrakcją turystyczną szlaku są zabytki techniki oraz arhitektura sakralna: kopalnia "Rozalia" z XIX wieku, kościoły MBWW z 1903 roku, św. Apostołów Piotra i Pawła z 1899 roku oraz kaplica św. Antoniego z roku 1930 na Dołkach. W 1933 roku Kamień wraz z Brzozowicami utworzyły jedną gminę. Należała ona do powiatu świętochłowickiego (przed rokiem 1922 miejscowości te wchodziły w skład powiatu bytomskiego) i dopiero 1 kwietnia 1939 roku została przyłączona do powiatu tarnogórskiego. W czasie II wojny światowej na terenie gminy działała Kompania Powstańcza pod dowództwem L. Siwego oraz Obóz Rewolucji Międzynarodowej Unii Słowian, którego przywódcy - Józef Bartoszewski i Wilhelm Tomala zginęli. W roku 1947 z Kamienia i Brzozowic utworzono gminę wiejską o charakterze miejskim, w 1954 roku awansowała ona do rangi osiedla, a w roku 1962 otrzymała prawa miejskie.

Źródło: http://brzozowice-kamien.prv.pl/