Pod adresem http://webmail.kg.net.pl udostępniliśmy aplikację umożliwiającą korzystanie z usługi poczty elektronicznej poprzez stronę WWW (Webmail).
Aplikacja działa w sposób podobny do większości programów do obsługi poczty elektronicznej (np. Outlook Express), a do jej uruchomienia wystarczy praktycznie dowolna przeglądarką internetowa.
Oprócz domyślnego konta KGNET, można z jej poziomu obsługiwać także dowolne, inne konta pocztowe.

Do aplikacji logujemy się przy użyciu posianej nazwy użytkownika KGNET i hasła (tak jak na stronie www.kg.net.pl).
Logowanie jest możliwe, pod warunkiem, że użytkownik uprzednio aktywował swoje konto na stronie kg. net. pl