Rozbudowaliśmy istniejącą sieć światłowodową w Świerklańcu, zwiększając w ten sposób jej zasięg i szybkość. Sieć światłowodowa została połączona z istniejącą siecią kablową, dzięki czemu wszyscy nasi abonenci mogą korzystać z jeszcze szybszego łącza internetowego.

Uruchomiliśmy nową sieć światłowodową obejmującą swym zasięgiem całą Kozłową Górę.

Nowa sieć została połączona z istniejącą siecią lokalną zwiększając znacznie jej przepustowość i niezawodność.

Pod adresem http://webmail.kg.net.pl udostępniliśmy aplikację umożliwiającą korzystanie z usługi poczty elektronicznej poprzez stronę WWW (Webmail).
Aplikacja działa w sposób podobny do większości programów do obsługi poczty elektronicznej (np. Outlook Express), a do jej uruchomienia wystarczy praktycznie dowolna przeglądarką internetowa.
Oprócz domyślnego konta KGNET, można z jej poziomu obsługiwać także dowolne, inne konta pocztowe.

Wszyscy posiadacze kont pocztowych KGNET, mogą od teraz cieszyć się znacznie podwyższonymi parametrami swojej skrzynki pocztowej.

Wprowadziliśmy nowy system zarządzania kontami użytkowników, znacznie poprawiający komfort obsługi i podwyższający poziom bezpieczeństwa. Od tej chwili wszystkie operację związane z kontem użytkownika (np. zmiana hasła), będzie można przeprowadzić z poziomu niniejszej strony WWW.